Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

 1. změna příjmení USE příjmení
 2. změna profese USE změna zaměstnání
 3. změna smlouvy ES
 4. změna struktury průmyslu USE průmyslová restrukturalizace
 5. změna technologie USE technologická změna
 6. změna ústavy
 7. změna zákona USE novela zákona
 8. změna zaměstnání
 9. změny ve vládě
 10. zmírnění trestu
 11. zmírňování napětí USE mírové soužití
 12. zmizení osoby USE mizení osob
 13. zmocněnec USE svěřenská společnost
 14. zmocnění USE přenesení pravomoci
 15. zmocnění k hlasování
 16. zmražená potravina USE mražený výrobek
 17. zmražená strava USE mražený výrobek
 18. zmražené jídlo USE mražený výrobek
 19. zmrazení cen
 20. zmrazení nájmů USE úprava nájmů
 21. zmrazování potravin
 22. značení původu USE označení původu
 23. značení zboží nálepkami
 24. značka
 25. značka jakosti USE označení kvality
 26. značka kvality USE označení kvality
 27. značka kvality ES
 28. značkové víno USE výběrové víno
 29. značkový uhlík USE uhlík
 30. znaková řeč USE pomůcky pro postižené osoby
 31. znaky sbližování USE konvergenční kritéria
 32. znalec USE osoba samostatně výdělečně činná
 33. znalecký posudek
 34. znalostní ekonomika
 35. znalostní hospodářství USE znalostní ekonomika
 36. znalostní inženýrství USE informační inženýrství
 37. znalostní kapitál USE duševní kapitál
 38. znalostní management
 39. známkové víno USE výběrové víno
 40. znárodnění
 41. znárodněný průmysl USE veřejné vlastnictví
 42. znásilnění USE sexuálně motivované násilí
 43. znečištěná oblast
 44. znečištění z pevninských zdrojů
 45. znečištění způsobené loďmi
 46. znečišťování atmosféry
 47. znečišťování moře
 48. znečišťování motorovými vozidly
 49. znečišťování organickými látkami
 50. znečišťování ovzduší USE znečišťování atmosféry
 51. znečišťování pobřeží
 52. znečišťování potravin USE kontaminace potravin
 53. znečišťování překračující hranice
 54. znečišťování produkty olova USE znečišťování životního prostředí kovy
 55. znečišťování produkty rtuti USE znečišťování životního prostředí kovy
 56. znečišťování půdy
 57. znečišťování radioaktivními odpady USE radioaktivní znečištění
 58. znečišťování ropnými produkty
 59. znečišťování stratosféry
 60. znečišťování těžkými kovy USE znečišťování životního prostředí kovy
 61. znečišťování vodních toků
 62. znečišťování vody
 63. znečišťování z průmyslových zdrojů USE průmyslové znečišťování
 64. znečišťování z tepelných zdrojů USE tepelné znečišťování
 65. znečišťování ze zemědělských zdrojů
 66. znečišťování životního prostředí
 67. znečišťování životního prostředí kovy
 68. znečišťující látky v ovzduší USE znečišťování atmosféry
 69. znečišťující příměsi USE škodliviny
 70. znečišťující příměsi v atmosféře
 71. znečišťující produkt USE škodliviny
 72. znehodnocení kapitálu USE snížení hodnoty kapitálu
 73. znehodnocení měny USE devalvace
 74. znehodnocení peněz USE inflace
 75. znehodnocování zbraní USE zneškodňování zbraní
 76. zneškodňování odpadních látek USE likvidace odpadních látek
 77. zneškodňování odpadu
 78. zneškodňování zbraní
 79. zneužití moci USE zneužití pravomoci
 80. zneužití práva
 81. zneužití pravomoci
 82. zneužití psychiatrie USE internace na psychiatrii
 83. zneužití úřadu USE zneužití pravomoci
 84. zneužívání dětí USE ochrana dítěte
 85. zneužívání informací USE insider trading
 86. znevýhodněná oblast
 87. znevýhodněná společenská třída USE sociálně znevýhodněná vrstva
 88. znevýhodněná zemědělská oblast
 89. znevýhodněný region USE znevýhodněná oblast
 90. zničení ozonové vrstvy USE znečišťování stratosféry
 91. zničení úrody
 92. znovunastolení míru USE nastolení míru
 93. znovuprojednávání USE mezinárodní jednání
 94. znovusjednocení USE národní sjednocení
 95. znovusjednocení Německa USE sjednocení Německa
 96. znovuvysazování
 97. znovuvyužití odpadu USE recyklace odpadu
 98. znovuvyzbrojení
 99. znovuzapojení do společnosti
 100. znovuzapojení do vzdělávacího procesu
 101. znovuzavedení cel
 102. žnutí USE sklizeň
 103. zobrazení
 104. zobrazovací jednotka USE obrazovka
 105. zobrazovací metody ve zdravotnictví USE lékařská diagnóza
 106. zodpovědnost USE odpovědnost
 107. zohlednění rozdílů směnných kurzů valut USE kurzové korekce
 108. žoldák USE žoldnéř
 109. žoldnéř
 110. zóna do 200 mil USE výlučná ekonomická zóna
 111. zóna pro pěší USE pěší zóna
 112. zóna schváleného vývoje USE chráněné území
 113. zónování USE hospodářský park
 114. zoo USE zoologická zahrada
 115. zoologická zahrada
 116. zoologie
 117. zoonosis USE zoonóza
 118. zoonóza
 119. zoonoza USE zoonóza
 120. zootechnika
 121. zorné pole USE bezpečnost silničního provozu
 122. zosobnění moci
 123. zpětná aktivita USE retroaktivita zákona
 124. zpětná migrace
 125. zpětná účinnost zákona USE retroaktivita zákona
 126. zpětné zrcátko USE bezpečnostní zařízení
 127. zpětný světlomet USE signalizační zařízení
 128. zpěvák USE umělecká profese
 129. zplnomocnění USE plná moc
 130. zplyňování uhlí USE zpracování uhlí
 131. zpoždění soudního projednávání USE nevyřízené soudní spory
 132. zpracované potraviny
 133. zpracované zemědělské výrobky
 134. zpracování chemických surovin
 135. zpracování dat
 136. zpracování dat v lékařství USE medicínská informatika
 137. zpracování dat v oblasti řízení USE informatika v obchodu a managementu
 138. zpracování dat v průmyslu
 139. zpracování dřeva USE dřevozpracující průmysl
 140. zpracování informací
 141. zpracování informací v oblasti správy USE informatika v obchodu a managementu
 142. zpracování komerčních informací USE informatika v obchodu a managementu
 143. zpracování kovů
 144. zpracování kůží USE kožedělný průmysl
 145. zpracování legislativních informací USE právní informatika
 146. zpracování manažerských informací USE informatika v obchodu a managementu
 147. zpracování obchodních dat USE informatika v obchodu a managementu
 148. zpracování obchodních informací USE informatika v obchodu a managementu
 149. zpracování odpadních vod USE úprava vody
 150. zpracování odpadu USE recyklace odpadu
 151. zpracování plastických hmot USE průmysl plastů
 152. zpracování plastů USE průmysl plastů
 153. zpracování pod celní kontrolou
 154. zpracování potravin
 155. zpracování právních informací USE právní informatika
 156. zpracování průmyslových informací USE zpracování dat v průmyslu
 157. zpracování řídicích informací USE informatika v obchodu a managementu
 158. zpracování ropy USE technologie ropy
 159. zpracování rud
 160. zpracování textů USE editace textů
 161. zpracování uhlí
 162. zpracování uhlovodíků USE technologie ropy
 163. zpracování vody
 164. zpracování zemědělských produktů USE zemědělský zpracovatelský průmysl
 165. zpracovaný cereální výrobek USE obilný výrobek
 166. zpracovaný masný výrobek USE masný výrobek
 167. zpracovaný obilný výrobek USE obilný výrobek
 168. zpracovaný potravinářský výrobek
 169. zpracovatelský průmysl
 170. zpracovatelský sektor USE sekundární sektor
 171. zpráva
 172. zpráva Natali USE rozšiřování Evropské unie
 173. zpráva o činnosti
 174. zpráva o lékařském vyšetření USE lékařský posudek
 175. zpráva o výzkumu USE výzkumná zpráva
 176. zpráva výboru
 177. zpravodaj USE komunikační profese
 178. zpravodajská služba USE tajná služba
 179. zpřístupňování informací
 180. zproletarizované skupiny USE chudoba
 181. zpronevěra
 182. zprostředkování dat
 183. zprostředkování informací USE zprostředkování dat
 184. zprostředkovatel USE obchodní zprostředkovatel
 185. zprostředkovatel na burze USE finanční povolání
 186. zprostředkovatel obchodu USE makléř
 187. zprostředkovatel pro občanské záležitosti USE ombudsman
 188. zprostředkovatelna dočasné práce
 189. zprostředkovatelna práce
 190. zprůmyslnění USE industrializace
 191. způsob dodávky USE roznáška
 192. způsob dopravy USE druh dopravy
 193. způsob financování
 194. způsob hlasování
 195. způsob pomoci USE podmínky pomoci
 196. způsob přepravy USE druh dopravy
 197. způsob úhrady USE umořování
 198. způsob vyhodnocení
 199. způsob výroby USE režim produkce
 200. způsob života USE životní podmínky