Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Recent changes

Term Last change date
socdem (UF) 2011-01-02 14:34:15
POLITICKÝ ŽIVOT 2011-01-02 14:33:05
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 2011-01-02 14:33:05
EVROPSKÉ SPOLEÈENSTVÍ 2011-01-02 14:33:05
PRÁVO 2011-01-02 14:33:05
EKONOMICKÝ ŽIVOT 2011-01-02 14:33:05
OBCHOD 2011-01-02 14:33:05
FINANÈNICTVÍ 2011-01-02 14:33:05
SOCIÁLNÍ OTÁZKY 2011-01-02 14:33:05
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE 2011-01-02 14:33:05
VĚDY 2011-01-02 14:33:05
PODNIKÁNÍ A KONKURENCE 2011-01-02 14:33:05
ZAMĚSTNANOST A PRÁCE 2011-01-02 14:33:05
DOPRAVA 2011-01-02 14:33:05
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2011-01-02 14:33:05
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2011-01-02 14:33:05
ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA 2011-01-02 14:33:05
VÝROBA, TECHNOLOGIE A VÝZKUM 2011-01-02 14:33:05
ENERGETIKA 2011-01-02 14:33:05
PRŮMYSL 2011-01-02 14:33:05
GEOGRAFIE 2011-01-02 14:33:05
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 2011-01-02 14:33:05
politický rámec 2011-01-02 14:32:28
politická strana 2011-01-02 14:32:28
volební soustava 2011-01-02 14:32:28
parlament 2011-01-02 14:32:28
práce parlamentu 2011-01-02 14:32:28
politický život a bezpečnost veřejnosti 2011-01-02 14:32:28
výkonná moc a státní správa 2011-01-02 14:32:28
mezinárodní politika 2011-01-02 14:32:28
politika spolupráce 2011-01-02 14:32:28
mezinárodní rovnováha 2011-01-02 14:32:28
obrana 2011-01-02 14:32:28
instituce a zaměstnanci Společenství 2011-01-02 14:32:28
právo Evropské unie 2011-01-02 14:32:28
struktura Společenství 2011-01-02 14:32:28
komunitární finance 2011-01-02 14:32:28
prameny a odvětví práva 2011-01-02 14:32:28
občanské právo 2011-01-02 14:32:28
trestní právo 2011-01-02 14:32:28
soudnictví 2011-01-02 14:32:28
organizace justice 2011-01-02 14:32:28
mezinárodní právo 2011-01-02 14:32:28
práva a svobody 2011-01-02 14:32:28
hospodářská politika 2011-01-02 14:32:28
ekonomický růst 2011-01-02 14:32:28
regiony a regionální politika 2011-01-02 14:32:28
hospodářská struktura 2011-01-02 14:32:28
národní účty 2011-01-02 14:32:28
ekonomická analýza 2011-01-02 14:32:28