Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní agentura pro atomovou energii