Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení