Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

přistoupení k Evropské unii