Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

zdravotně postižený člověk