Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

informatika v obchodu a managementu