Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

rostlinolékařská legislativa