Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

hospodářská spolupráce