Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní organizace pro civilní letectví