Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní námořní organizace