Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

ekonomicky činná zemědělská populace