Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

ochrana kulturního dědictví