Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

alternativní zemědělská výroba