Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

aplikovaná informatika