Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

financování rozpočtu Společenství