Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

zeměpisné rozdělení obyvatelstva