Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

individuální rozhodnutí ESUO