Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

znovuzavedení cel