Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

průmyslové zpracování