Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Výbor rozvojové pomoci