Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

jaderná bezpečnost