Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní finanční korporace