Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

hospodářský rozvoj