Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

zemědělsky využívaná půda