Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

informační systém pro potřeby řízení