Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

migrující pracovník