Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

belgické regiony