Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Meziamerická rozvojová banka