Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik