Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

sekretariát Tichomořského společenství