Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Hospodářské společenství států západní Afriky