Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci