Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Bývalá jugoslávská republika Makedonie