Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

implementující opatření státu