Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

geneticky modifikovaný organismus