Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

celní režim Společenství