Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

mezinárodní role EU