Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

vedoucí zemědělského podniku