Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

podzemní skladování odpadu