Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

palestinská autonomní území