Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Africká charta pro lidská práva a práva národů