Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

diskriminace na základě věku