Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

pracovní přizpůsobivost