Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

ekologická odpovědnost