Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

samostatnost postižených osob