Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

trestní odpovědnost mladistvých