Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

neionizující záření