Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Ústřední komise pro plavbu na Rýně