Eurovoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

zájmové subjekty zemědělského sektoru